Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Alle producten, diensten die verkocht worden door VF wineries bvba – De Victorie, worden onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden op toegepast. VF wineries bvba, met maatschappelijke zetel te Linden, Diestsesteenweg 31 met ondernemingsnummers 0660.562.377 is telefonisch bereikbaar op +32 16 88 82 86. Wanneer de koper een bestelling bij Wijnkasteel Vandeurzen of een reservering in De Victorie plaatst, aanvaardt men de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Wijnkasteel Vandeurzen is per e-mail op info@wijnkasteel-vandeurzen.be of via de website https://www.wijnkasteel-vandeurzen.be bereikbaar.

De victorie is bereikbaar per email op info@de-victorie.be of via de website www.de-victorie.be .

Artikel 2. Bestellingen, reserveringen – prijzen

Bestellingen bij Wijnkasteel Vandeurzen en reserveringen in De Victorie zijn pas geldig enkel en alleen mits een goedkeuring, aanvaarding door ons.

Bestellingen voor wijn kunnen steeds gedaan worden via mail op info@wijnkasteel-vandeurzen.be, telefonisch op +32 16 88 82 86 of in de wijnbistro tijdens de openingsuren. Wederom moet Wijnkasteel Vandeurzen eerst goedkeuring geven dit wegens mogelijke voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren. De flessen wijn kunnen individueel of per aantal bestelt worden.

Reserveringen bij De Victorie, kunnen gedaan worden per e-mail op info@de-victorie.be, telefonisch op +32 16 88 82 86 of via de website www.de-victorie.be. Indien u met een groep van 6 of meerdere personen komt, kan u in het restaurant kiezen uit maximum 3 menu’s. De groep kiest gezamenlijk voor een 3-, 4- of 5 –gangen menu. Indien u een reservering maakt in de Bistro met een groep van 6 of meerdere personen, kiest De Victorie ervoor om per groep 3 voor-, hoofd-, nagerechten te serveren. Deze zijn zelf te kiezen. Indien u met een groep van 10 of meerdere personen reserveert, vragen wij u om 2 dagen op voorhand de 3 gekozen voor-, hoofd- en nagerechten door te geven met het aantal personen per gekozen gerecht.

VF wineries bvba kan ten alle tijden de vermelde prijzen wijzigen. Dit door verschillende reden (marktschommelingen, mislukte oogst, stijging grondstofprijzen, …), onafhankelijk van de wil van de verkoper.

Artikel 3. Betalingen

Alle facturen van de geleverde of opgehaalde goederen dienen contant betaald te worden, tenzij anders en schriftelijk bepaald door VF wineries bvba. Alle facturen die niet contant betaald zijn, dienen binnen de 7 dagen betaald te worden via het vermelde rekeningnummer op de factuur.

Indien de factuur niet betaald is voor de vervaldatum en binnen de 7 dagen, wordt er een interest aangerekend van 12% op het verschuldigde bedrag, alsook een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag. Dit met een minimum van € 100 – als schadebeding.

Artikel 4. Annuleringen

Alle bestellingen kunnen voor de levering geannuleerd worden, mits een betaling aan VF wineries bvba van een forfaitaire en niet-verrekenbare vergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer geannuleerd worden.

Indien u, uw reservering van 6 personen of meer één week op voorhand annuleert, kunt u kiezen om uw reservering om te boeken naar een andere data. Indien dit niet lukt, betaalt u 50% van het totaalbedrag, berekent op de gekozen menu’s. Indien u de dag zelf annuleert, betaalt u het volledige bedrag. Andere reserveringen dienen voor aanvangstijd geannuleerd te worden, anders ziet De Victorie zich genoodzaakt een forfaitaire vergoeding te vragen van €50.

Artikel 5. Leveringen

Alle wijnbestellingen kunnen direct meegenomen worden of worden opgehaald op de afgesproken datum op volgend adres: Kerkdreef 1, 3210 Linden.

Artikel 6. Klachten

De koper verbindt zich ertoe om de gekochte, geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Bij het opmerken van eventuele zichtbare gebreken, betreffende de geleverde goederen moeten deze steeds vermeld worden aan de vervoerder, alsook binnen de 48 uur schriftelijk aan VF wineries bvba. Wij vragen u om steeds een bewijs, foto in bijlage te steken van de zichtbare gebreken. Alle klachten worden pas onderzocht op voorwaarde dat de gekochte goederen, diensten nog niet in gebruik werden genomen of werden doorverkocht. Deze goederen kunnen enkel worden teruggestuurd mits een schriftelijke goedkeuring van Wijnkasteel Vandeurzen en op de verantwoordelijkheid van de koper. Dit wilt zeggen dat alle kosten en alle risico’s bij de koper liggen. Bij akkoord van terugname, vervangt VF wineries enkel de beschadigde goederen door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien.

Diezelfde regels zijn ook van toepassing op de dienstverlening van De Victorie. Hier dient men bij het opdienen onmiddellijk te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Bij het opmerken van eventuele zichtbare gebreken, betreffende de geleverde diensten moeten deze steeds onmiddellijk vermeld worden. Indien u tijdens de feestdagen het menu afhaalt, dient u bij ontvangst van de goederen te controleren of alles correct is. Indien u zichtbare gebreken ondervind dient u dit onmiddellijk aan de verantwoordelijke te melden. Bij niet direct zichtbare gebreken dient u dit schriftelijk binnen de 48 uur te melden aan VF wineries bvba.

Artikel 7: besluit

Indien de koper zich niet houdt aan bovenstaande verkoopvoorwaarden, heeft VF wineries bvba het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde te ontbinden. Dit zonder enige schadevergoeding of terugbetaling.