Privacybeleid

VF Wineries BV, gevestigd te Diestsesteenweg 31, 3210 Lubbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten grote waarde aan het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil VF Wineries BV u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door VF Wineries BV.
 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
De websites https://www.de-victorie.be en https://www.wijnkasteel-vandeurzen.be zijn een initiatief van:
VF Wineries BV
Diestsesteenweg 31, 3210 Lubbeek 
BTW BE 0660.562.377
E-mail: info@de-victorie.be
  /  info@wijnkasteel-vandeurzen.be 
Telefoon: +32 16 88 82 86
 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
VF Wineries BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres
 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-victorie.be of info@wijnkasteel-vandeurzen.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
VF Wineries BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

– VF Wineries BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
VF Wineries BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
VF Wineries BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VF Wineries BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hiervoor verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VF Wineries BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@de-victorie.be of info@wijnkasteel-vandeurzen.be. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens bij Gegevensbeschermingsautoriteit. We reageren zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen één maand, op uw verzoek.
 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
VF Wineries BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@de-victorie.be of info@wijnkasteel-vandeurzen.be.
 

Wijzigingen aan het Privacy-beleid
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. 

© 2024 Vandeurzen Wijnkasteel Shop - Alle rechten voorbehouden

Blijf op de hoogte!

Categorie

Categorie
 • Fles Wijn (14)
 • Pakket (4)
 • Cadeaubon (1)
 • Wijnvat (1)

Jaar

Jaar
 • 2021 (8)
 • 2020 (6)
 • 2022 (5)
 • 2019 (2)

Kleur

Kleur
 • Wit (11)
 • Rood (5)
 • Rosé (2)

Merk

Merk
 • Wijnkasteel Vandeurzen (18)

Volume

Volume
 • 75 CL (14)
 • 3x 75 CL (3)